Salarisadministraties

Aan de hand van door de ondernemer aangeleverde mutaties in de werkgevers- en werknemersgegevens worden door ons periodiek salarisverwerkingen gedaan voor meerdere ondernemers.

Na verwerking ontvangt u van ons via de mail of eventueel via de post:

  • De salarisstroken voor uw medewerkers (wij kunnen deze ook nog rechtstreeks mailen aan uw medewerkers)
  • Een betalingsoverzicht en/of betalingsbestand
  • De loonjournaalposten (indien deze niet door ons kantoor worden verwerkt)
  • Een overzicht van de aangifte loonheffing inclusief het betalingskenmerk en de datum dat de betaling bij de belastingdienst binnen moet zijn en eventueel een
  • overzicht van de pensioenaangifte
  • Een cumulatieve loonstaat en indien gewenst aanvullende informatie (overzicht loonkosten, overzicht heffingen e.d.)
  • Eenmaal per jaar de jaaropgaven van uw medewerkers
Daarnaast verzorgen wij de aanleveringen bij de pensioenfondsen en/of uitvoeringsinstellingen. We kunnen u van dienst zijn met betrekking tot verzorgen van bruto-/nettoberekeningen, het opstellen van uw arbeidsovereenkomst(en) en eventueel het verzorgen van ziek- en herstelmeldingen. Ook kunnen wij voor u als DGA een pensioenbrief en pensioen-berekening laten opstellen door het accountskantoor waarmee wij al enige jaren samenwerken.
Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle ondernemers met personeel en voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. Als FW administraties naast de salarisadministratie ook uw financiële administratie verzorgt dan hoeft u zich geen zorgen te maken wat de toepassing van de werkkostenregeling betreft. Wij splitsen tijdens het verwerken van de administratie alle kosten die te maken hebben met personeel in gericht vrijgestelde kosten, nihil waarderingen, intermediaire kosten en tot slot in een kostenrekening vrije ruimte. Daarnaast checken wij periodiek of de geboekte kosten in de vrije ruimte onder de grens van 1,2% van de fiscale loonsom blijft.